Türkiye Cumhuriyeti

Aktau Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

EVLİLİK İŞLEMLERİ, 26.05.2017

Evlilik Bildirimi İçin Gerekli Belgeler

 1. T.C. Vatandaşının Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 2. Yabancı ülke vatandaşının Doğum Belgesi fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi)

Kimlik belgesinde yabancı ülke vatandaşının doğum yeri, doğum tarihi ile anne ve baba adının mutlaka yeralması gerekmektedir. Kimlik belgesinde sözkonusu bilgiler mevcut değilse, yabancı vatandaşa ait doğum belgesi fotokopisinin Noter onaylı Türkçe tercümesiyle birlikte ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Evlilik Cüzdanı fotokopisi (Noter onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi) 

Uyarı: Yabancı ülke vatandaşına ait kimlik bilgileri nüfus müdürlüklerine iletilirken, başvuruda sunulan Türkçe tercümeler esas alınmaktadır. Yabancı uyruklunun adı, soyadı, baba adı vb. bilgilerinin Türkçe tercümesinin pasaporttaki bilgilerle birebir aynı olması bilhassa Türkiye’de oturum izni alınması sırasında önem arzetmektedir.

Not: Bir ay içerisinde yapılmayan bildirimlere idari para cezası uygulanır. Konsolosluk harçları yalnızca ABD Doları cinsinden tahsil edilmektedir.

İki Türk Vatandaşının Başkonsoloslukta Evlilik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 1. Dilekçe
 2. Dış Temsilcilikte Evlenme Talep Formu (Ek)
 3. Konsolosluk bilgi formu
 4. Nüfus cüzdanı fotokopileri
 5. Nüfus Kayıt Örneği
 6. Sabıka Kaydı
 7. Sağlık Raporu
 8. 3x4 cm ebadında 4 adet fotoğraf (her kişi için ayrı ayrı)
 9. Şahitlerin kimlik fotokopileri (1. derece akrabalar şahit olmayacaktır)

 

 


İlgili Dosyalar :

- Evlilik Talep Formu.docx